مشخصات سالن کشتی و رزمی

سالن کشتی دانشگاه با مساحت 200 متر مربع در مجموعه ورزشی سالوک واقع گردیده است که این سالن مجهز به تشک کشتی و تاتمی جهت استفاده ورزشهای رزمی می باشد. در حال حاضر رشته های کشتی،کاراته،تکواندو،جودو،ورزش باستانی در این سالن ارائه می گردد و با استقبال زیاد دانشجویان در بخش فوق برنامه روبرو گردیده است.سالن مذکور شامل رختکن و دوشهای آب گرم می باشد.