ارتباط با ما

تلفن دانشگاه:05832201000

فکس: 05832410700

کدپستی:9453155111

پست الکترونیک:info@ub.ac.ir

آدرس:بجنورد-کیلومتر 4 جاده اسفراین دانشگاه بجنورد

 

دکتر میثاق حسینی کشتان

مدیر تربیت بدنی

  1202
سیده لیلا دلقندی

کارشناس مسئول تربیت بدنی

  1204
مریم کمالی

کارشناس تربیت بدنی خواهران

  1203
سید باقر اژدری کارشناس تربیت بدنی آقایان  

1205

حمید رمضانی

کارشناس تربیت بدنی آقایان

  1204