مشخصات زمین چمن مصنوعی

زمین چمن مصنوعی در ضلع شرقی مجموعه ورزشی سالوک با مساحت 1260 متر مربع واقع گردیده است اطراف این زمین پیست تارتان جهت استفاده رشته دومیدانی میباشد که در سال 1396 مورد بهره برداری قرار گرفته و هم اکنون مورد استفاده دانشجویان قرار میگیرد.