معرفی اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه

اداره تربیت بدنی دانشگاه بجنورد در سال 1384 در دانشگاه بجنورد زیر نظر معاونت دانشجویی دانشگاه کار خود را با یک نفر کارشناس در بخش آقایان آغاز کرد که در بخش دانشجویان برگزاری مسابقات درون دانشگاهی و مسابقات منطقه ای  و در بخش همکاران به فعالیت پرداخته است.در حال حاضر این اداره شامل مدیریت تربیت بدنی و دو کارشناس در بخش دختران و پسران می باشد همچنین مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی که در این مرکز هم دو کارشناس با گرایش حرکات اصلاحی جهت پایش ناهنجاری های ساختار قامتی دانشجویان به فعالیت می پردازند.