گلگشت دانشجویان دختر به مقصد دالان فیروزه

گلگشت دانشجویان دختر به مقصد دالان فیروزه


اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد، به مناسبت هفته تربیت بدنی گلگشت دانشجویان دختر به مقصد دالان فیروزه را در روز 5 شنبه مورخ 98/07/25 برگزار کرد. در این گلگشت تعداد 38 نفر ثبت نام شدند که صبح روز 5 شنبه ساعت 8 صبح 2 دستگاه مینی بوس از خوابگاه دختران به سمت روستای فیروزه حرکت نمود. بعد از صرف صبحانه دانشجویان به همراه سرپرستان راهی مسیر رودخانه شدند و پس از پیاده روی در مسیر رودخانه و گشتن در طبیعت زیبای اطراف روستا جهت صرف نهار به محل اطراق گروه برگشتند و در پایان ساعت 16 راهی مسیر خوابگاه گردیدند.