کسب مقام نایب قهرمانی تیم جودو پسران دانشگاه بجنورد در مسابقات جودو پسران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور

کسب مقام نایب قهرمانی تیم جودو پسران دانشگاه بجنورد در مسابقات جودو پسران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور


▫️به گزارش روابط عمومی اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد، در پایان مسابقات جودو پسران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور که در مجموعه ورزشی سالوک دانشگاه بجنورد در تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰ با شرکت ۸ تیم و ۳۳ ورزشکار برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد :
 
وزن۶۰ - :
* نفر اول: حسین سعیدی برجی( دانشگاه بجنورد)
* نفر دوم: دانیال حسین پور(دانشگاه سناباد گلبهار)
* نفر سوم مشترک : حامد امینی(دانشگاه فردوسی مشهد) و جلال الدین نوروزی مقدم( دانشگاه صنعتی شاهرود)
 
وزن ۶۶ - :
* نفر اول: آرمین بندار(دانشگاه فردوسی مشهد)
* نفر دوم: رضا احمدزاده(دانشگاه بجنورد)
* نفر سوم مشترک: سعید علیزاده (دانشگاه خاوران مشهد) و بهزاد رسولی( دانشگاه سناباد گلبهار)
 
وزن ۷۳ - :
* نفر اول: جعفر فیروز آبادی (دانشگاه سناباد گلبهار)
* نفر دوم: مصطفی پرویزی(دانشگاه بجنورد)
* نفر سوم مشترک: سعید رضازاده(دانشگاه صنعتی قوچان) و بهروز جهانی(دانشگاه خاوران مشهد)
 
وزن ۸۱ - :
* نفر اول: محمدرضا مهربان(دانشگاه خاوران مشهد)
* نفر دوم: محمدرضا کریمی(دانشگاه صنعتی شاهرود)
* نفر سوم مشترک: احسان مهماندوست( دانشگاه بجنورد) و امین حاجبی (دانشگاه سناباد گلبهار)
 
وزن ۹۰ - :
*نفر اول: علیرضا عبادی( دانشگاه فردوسی مشهد)
*نفر دوم: محمدحسین احمدزاده( دانشگاه سناباد گلبهار)
*نفر سوم مشترک: ابوتراب ترابی( دانشگاه بجنورد) و حسین شکری( دانشگاه صنعتی شاهرود)
 
وزن ۱۰۰ - :
* نفر اول: مجتبی نیک بین( دانشگاه فردوسی مشهد)
* نفر دوم : علی رضاپور( دانشگاه خاوران مشهد)
* نفر سوم مشترک: داوود حاتمی(دانشگاه بجنورد) و یزدان حسن پور( دانشگاه سناباد گلبهار)
 
وزن ۱۰۰+ :
 
* نفر اول: فرزین شاهباز(دانشگاه فردوسی مشهد)
* نفر دوم: محمد شاهباز( دانشگاه بجنورد)
* نفر سوم مشترک: عبدالوهاب وهابیان( دانشگاه سناباد گلبهار) و محمد مهدی راستگر( دانشگاه خاوران مشهد)
 
در پایان رقابت‌های جودو پسران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور، تیم دانشگاه‌ فردوسی مشهد مقام قهرمانی را به دست آورد و تیم‌های دانشگاه بجنورد و دانشگاه سناباد گلبهار به ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.