کسب مقام نایب قهرمانی تیم تکواندو دختران دانشگاه بجنورد در مسابقات تکواندو دختران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور

کسب مقام نایب قهرمانی تیم تکواندو دختران دانشگاه بجنورد در مسابقات تکواندو دختران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور


به گزارش روابط عمومی اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد، در پایان مسابقات تکواندو دختران دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور که در مجموعه ورزشی سالوک دانشگاه بجنورد برگزار شد، نتایج زیر به دست آمد:
 
وزن اول :
* نفر اول: غزاله غفوریان صبور (دانشگاه عطار مشهد)
* نفر دوم: فاطمه محمد کاشی (دانشگاه سمنان)
* نفر سوم مشترک: مریم نجف آبادی (دانشگاه حکیم سبزواری) و حانیه محمدی (دانشگاه بجنورد)
 
وزن دوم :
* نفر اول: نرگس علیمرادی (دانشگاه فردوسی مشهد)
* نفر دوم: محدثه هراسانی (دانشگاه دامغان)
* نفر سوم: فاطمه بهادری (دانشگاه بجنورد) و زهرا جانباز (دانشگاه حکیم سبزواری)
 
وزن سوم :
* نفر اول: زهرا حیدری (دانشگاه فردوسی مشهد)
* نفر دوم: زهرا محبتی (دانشگاه بیرجند)
* نفر سوم مشترک: فائزه زمانی (دانشگاه بجنورد) و ساجده رضائی (دانشگاه عطار مشهد)
 
وزن چهارم :
* نفر اول: زهرا توانا (دانشگاه خاوران مشهد)
* نفر دوم: فاطمه شاهی (دانشگاه کوثر)
* نفر سوم مشترک: شقایق عزیز (دانشگاه بجنورد) و افسانه پرویزی (دانشگاه فردوسی مشهد)
 
وزن پنجم :
* نفر اول: غزاله یزدان پناه(دانشگاه بیرجند)
* نفر دوم: فاطمه تقی پور (دانشگاه خاوران مشهد)
* نفر سوم مشترک: فاطمه مستخدمین حسینی (دانشگاه سمنان) و فاطمه پرسون (دانشگاه بجنورد)
 
وزن ششم :
نفر اول: عطیه منصوری (دانشگاه بجنورد)
نفر دوم: مهتاب ملائی (دانشگاه خاوران مشهد)
نفر سوم مشترک: رویا کام فر (دانشگاه فردوسی) و فائزه بنی زاده (دانشگاه بیرجند)
 
وزن هفتم :
* نفر اول: فاطمه خوش همت (دانشگاه فردوسی مشهد)
* نفر دوم: آرزو خردپیشه (دانشگاه بیرجند)
* نفر سوم مشترک: فرشته هاشمی (دانشگاه سمنان) و نگین شکری (دانشگاه بجنورد)
 
 
وزن هشتم :
* نفر اول: هانیه جعفری(دانشگاه امام رضا مشهد)
* نفر دوم: سیده محیا حسینی (دانشگاه فردوسی)
* نفر سوم مشترک: غزال کرمانی (دانشگاه دامغان) و مرضیه افکاری (دانشگاه بجنورد)
 
پومسه انفرادی:
* نفر اول: نرگس رنجبر (مجتمع آموزش عالی اسفراین)
* نفر دوم: مهلا بزرگوان (دانشگاه بیرجند)
* نفر سوم: عاطفه غلامیان (دانشگاه امام رضا مشهد)
 
پومسه تیمی:
* تیم اول: دانشگاه خاوران مشهد
* تیم دوم: دانشگاه بجنورد
* تیم سوم: دانشگاه فردوسی مشهد
 
در پایان این رقابت ها ، تیم دانشگاه فردوسی مشهد به مقام قهرمانی رسید و تیم های دانشگاه بجنورد و دانشگاه بیرجند به ترتیب در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.