کسب مقام اول توسط جناب آقای سلطانی در مسابقات تک حرکت ددلیفت قهرمانی باشگاه های شرق کشور

کسب مقام اول توسط جناب آقای سلطانی در مسابقات تک حرکت ددلیفت قهرمانی باشگاه های شرق کشور


در مسابقات تک حرکت ددلیفت قهرمانی باشگاه های شرق کشور در بهمن ماه 1399 در رده سنی پیشکسوتان وزن 75 کیلوگرم به میزبانی شهرستان بجنورد، جناب آقای سلطانی از همکاران دانشگاه توانستند به مقام اول این مسابقات نایل گردند.