کارگاه عملی طرح فعالیت جسمانی در محیط کار و تحصیل

کارگاه عملی طرح فعالیت جسمانی در محیط کار و تحصیل


به گزارش اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد، اداره تربیت بدنی به مناسبت هفته تربیت بدنی با همکاری هیات همگانی استان طرح فعالیت جسمانی در محیط کار و تحصیل را در قالب کارگاهی یک ساعته ویژه دانشجویان و همکاران خانم در مورخ 98/8/14 در محل آمفی تئاتر دانشکده هنر برگزار نمود که با استقبال خوب همکاران و دانشجویان رو به رو گردید. در این کارگاه عملی حرکات ساده و البته اصولی به همکاران و دانشجویان آموزش داده شد و همه حضار با هم مشغول انجام حرکات ورزشی گردیدند.