کارگاه آموزش مقدماتی کوهنوردی

کارگاه آموزش مقدماتی کوهنوردی


به گزارش اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه، هیات کوهنوردی استان کارگاهی را در روزهای شنبه مورخ 98/8/11 به صورت تئوری و یکشنبه مورخ 98/8/12  به صورت عملی زیر نظر مربی فدراسیون جناب مودتی در محل خانه فرهنگ دانشگاه با حضور دانشجویان و همکاران و اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار نمود که در این کارگاه نکات کلیدی و مفید برای انجام یک اردوی یکروزه کوهنوردی توسط مدرس بیان گردید.