پایان فعالیت اولین مدرسه ورزش دو زبانه دانشگاه بجنورد در استان خراسان شمالی

پایان فعالیت اولین مدرسه ورزش دو زبانه دانشگاه بجنورد در استان خراسان شمالی


به گزارش اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد، مدرسه ورزش دو زبانه دانشگاه بجنورد از تاریخ 1398/04/15 فعالیت خود را با عنوان اولین مدرسه ورزش دو زبانه در استان خراسان شمالی آغاز نمود که با استقبال بسیار خوبی در سطح شهر روبرو گردید. مدرسه ورزش دوزبانه دانشگاه بجنورد با استفاده از مربیان مجرب در دو رشته بسکتبال و ژیمناستیک و آموزش همزمان زبان انگلیسی در مجموعه ورزشی سالوک دانشگاه بجنورد شروع به فعالیت نمود.

 

مربیان مدرسه ورزش دو زبانه:

مربیان مدرسه ورزش دو زبانه دانشگاه از مربیان برجسته استانی انتخاب شدند که علاوه بر مربیگری رشته خاص، مدرس زبان انگلیسی نیز می باشند. در بخش پسران آقای حسین فروزمند مربی بین المللی بسکتبال و آقای میثم رحیمی مربی ژیمناستیک، در بخش دختران خانم فاطمه گوهری راد مربی بسکتبال و خانم مهری السادات فاطمی مربی ژیمناستیک با اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد همکاری نمودند.

 

 

 

*مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی:

از امتیازات دیگر مدرسه ورزش دو زبانه دانشگاه بجنورد انجام طرح پایش سلامت کودکان در مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی بود که توسط کارشناسان حرکات اصلاحی و فیزیولوژی ورزش این دانشگاه در اواسط دوره انجام پذیرفت، در این مرکز ترکیب بدن و ناهنجاری های ساختاری و قامتی کودکان توسط دستگاههای پیشرفته به صورت دقیق مورد بررسی و نتایج آن توسط کارشناسان در اختیار والدین قرار گرفت. در این بخش سرکار خانم مریم کمالی کارشناس ارشد حرکان اصلاحی و جناب آقای حمید رمضانی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی همکاری نمودند.

 

 

*جلسه توجیهی و ارائه گزارش فعالیت مدرسه ورزش دو زبانه :

مدرسه ورزش دوزبانه دانشگاه تا تاریخ 1398/6/15 به فعالیت خود ادامه داد و در پایان جلسه ای با حضور والدین و فرزندان، مربیان، مدیریت و کارشناسان اداره تربیت بدنی به منظور ارائه گزارش فعالیت مدرسه ورزش دو زبانه به اولیاء برگزار گردید. در این جلسه مربیان و کارشناسان اداره از فعالیت های خود در طی این مدت گزارشی را ارائه نمودند و نتایج پایش سلامت جسمانی فرزندان در اختیار والدین قرار داده شد. ضمنا مدتی از وقت جلسه به ارائه نظرات والدین در خصوص فعالیت مدرسه و میزان رضایتمندی انها از طرح سپری گردید که در پایان به منظور تشویق و ایجاد شور و هیجان در میان کودکان مراسم  اهدای مدال توسط مربیان برگزار شد.