شرکت دانشجویان دانشگاه در مسابقات قهرمانی مجازی دانشگاهها و موسسات اموزش عالی کشور

شرکت دانشجویان دانشگاه در مسابقات قهرمانی مجازی دانشگاهها و موسسات اموزش عالی کشور


/

یک دوره مسابقات قهرمانی مجازی انلاین در رشته های مختلف ورزشی توسط اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برگزار گردید که دانشجویان دانشگاه بجنورد در رشته های شطرنج، طناب زنی، بسکتبال و والیبال شرکت نمودند.