درخشش جناب آقای احمد ریحانی در مسابقات قوی‌ترین مردان کاپ آزاد

درخشش جناب آقای احمد ریحانی در مسابقات قوی‌ترین مردان کاپ آزاد


 درمسابقات قوی‌ترین مردان کاپ آزاد کشوری به میزبانی مشهد مقدس در مرداد ماه سال جاری تعداد 12 نفر در وزن 95- کیلوگرم شرکت نمودند که در پایان جناب آقای احمد ریحانی از همکاران فعال در اداره تربیت بدنی و فوق برنامه موفق به کسب مقام سوم گردید.