برگزاری مسابقه پرتاب شوت بسکتبال ویژه بانوان به مناسبت هفته تربیت بدنی

برگزاری مسابقه پرتاب شوت بسکتبال ویژه بانوان به مناسبت هفته تربیت بدنی


مسابقه پرتاب شوت بسکتبال ویژه بانوان به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور 10 نفر از همکاران در مجموعه ورزشی سالوک برگزار گردید که نتایج مسابقه به شرح ذیل می باشد:

مقام اول:خانم عزیزی

مقام دوم:خانم مژده رحیمی

مقام سوم: خانم فرشته خانی