برگزاری مسابقه پرتاب حلقه ویژه بانوان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

برگزاری مسابقه پرتاب حلقه ویژه بانوان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی


یکدوره مسابقه پرتاب حلقه ویژه بانوان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در روز سه شنبه مورخ 1401/8/24 در محل خوابگاه مصلی نژاد برگزار گردید که نتایج ذیل حاصل گردید:

مقام اول:طبه محمودیان

مقام دوم:عذرا طالب زاده

مقام سوم:نجمه نوروزیان