برگزاری مسابقه هفت سنگ ویژه هفته تربیت بدنی

برگزاری مسابقه هفت سنگ ویژه هفته تربیت بدنی


سه شنبه 1400/08/4 /

یکدوره مسابقه هفت سنگ به مناسبت هفته تربیت بدنی وِیژه همکاران خانم در روز سه شنبه مورخ 1400/08/4 در محل سالن ورزشی دانشگاه برگزار گردید:

نتایج مسابقه:

مقام اول: بهاره ضیغم جهانی

مقام دوم:ملیحه قاسمی

مقام سوم:طیبه محمودیان