برگزاری مسابقات هفت سنگ درون خوابگاهی

برگزاری مسابقات هفت سنگ درون خوابگاهی


یکدوره مسابقه هفت سنگ درون خوابگاهی به مناسبت هفته تربیت بدنی در روز جمعه 1401/7/22 در خوابگاه مصلی نژاد و پردیس دختران برگزار گردید که نتایج مسابقه به شرح ذیل می باشد:

مقام اول:خانم سعیده گل زاده

مقام دوم:معصومه اکبری

مقام سوم:زهرا توزنده جانی