برگزاری مسابقات لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه گرامیداشت یاد و خاطره همکار گرامی مرحوم ابراهیم یوسفی

برگزاری مسابقات لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه گرامیداشت یاد و خاطره همکار گرامی مرحوم ابراهیم یوسفی


     احتراماً در روز دوشنبه مورخ 15 / 08 / 1401 با حضور نمایندگان محترم حوزه ها در محل اداره تربیت بدنی و فوق برنامه جلسه هماهنگی و تصمیم گیری درخصوص نحوه برگزاری مسابقات لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه گرامیداشت یاد و خاطره همکار گرامی مرحوم ابراهیم یوسفی، برگزار و مصوبات جهت اجرا اطلاع رسانی گردید.