برگزاری مسابقات سراهای دانشجویی دختران و پسران در مهر ماه 1398

برگزاری مسابقات سراهای دانشجویی دختران و پسران در مهر ماه 1398


به گزارش روابط عمومی اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه بجنورد، مسابقات گل کوچیک دو نفره که با حضور ۱۴ تیم شرکت کننده در سرای پردیس پسران در روز جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ برگزار گردید، با معرفی نفرات برتر این دوره از رقابت ها به شرح زیر به پایان رسید:
 
*تیم اول:   تیم سروش ( هادی فاضلی، مصیب ویسی)
*تیم دوم:  تیم اتاق ۳۱۴( سجاد باغبان، سجاد محسن پور)
*تیم سوم:  تیم اتاق ۴۰۱( علی اسماعیل زاده، صدرا اسفندیاری)
 
 به نفرات برتر این رقابت ها جوایز نقدی اهدا خواهد گردید.
 
 
مسابقات بسکتبال سه نفره که با حضور ۱۰ تیم شرکت کننده در سرای پردیس دختران در روز جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ برگزار گردید، با معرفی نفرات برتر این دوره از رقابت ها به شرح زیر به پایان رسید:
 
*تیم اول: تیم اژدها (زهره خسروی، غزاله قاسمی، محدثه خادمی)
*تیم دوم:  تیم شاخای ۹۵( پری ابراهیم زاده، نرگس کشوری، فاطمه محمودی)
*تیم سوم:  تیم سلطانای ۹۵( مریم ریسمانچیان، زهرا قربانی، مهناز رجایی )
 
 به نفرات برتر این رقابت ها جوایز نقدی اهدا خواهد گردید.
 
 
مسابقات ضربات پنالتی پسران که با حضور ۳۵ شرکت کننده در سرای پردیس پسران در روز جمعه ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ برگزار گردید، با معرفی نفرات برتر این دوره از رقابت ها به شرح زیر به پایان رسید:
 
*نفر اول: محمد علی عاشقی
*نفر دوم:  حامد احمدی
*نفر سوم:  محمد صادقی
 
 به نفرات برتر این رقابت ها جوایز نقدی اهدا خواهد گردید.
 
 

مسابقات ضربات پنالتی دختران که با حضور ۲۸ شرکت کننده در سرای پردیس دختران در روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ برگزار گردید، با معرفی نفرات برتر این دوره از رقابت ها به شرح زیر به پایان رسید:
 
*نفر اول: فاطمه محمودی
*نفر دوم: حدیث ملکیان
*نفر سوم: پری ابراهیم زاده
 
 به نفرات برتر این رقابت ها جوایز نقدی اهدا خواهد گردید.
 
 
مسابقات دارت دختران که با حضور ۳۵ شرکت کننده در سرای پردیس دختران در روز پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ برگزار گردید، نفرات برتر در پایان این سری از رقابت ها به ترتیب زیر مشخص گردیدند.
 
*نفر اول: مریم خادم
*نفر دوم: زهرا قربانی
*نفر سوم: زهره خسروی پور
 
در پایان این رقابت ها، به نفرات برتر جوایز نقدی اهدا گردید.