برگزاری مسابقات تیراندازی ویژه هفته تربیت بدنی

برگزاری مسابقات تیراندازی ویژه هفته تربیت بدنی


/

اداره تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی یکدوره مسابقه تیراندازی در محل هیات تیراندازی شهرستان بجنورد برگزار نمود که نتایج ذیل به دست آمد:

بخش آقایان

مقام اول: خلیل حسین زاده

مقام دوم: نقی کرامتی

مقام سوم: رحیم یگانه

بخش خانم ها

مقام اول: شبنم محمدی

مقام دوم: فاطمه منتظری

مقام سوم: مریم نیازی