برگزاری مسابقات تنیس روی میز ویژه هفته تربیت بدنی

برگزاری مسابقات تنیس روی میز ویژه هفته تربیت بدنی


/

در روز دوشنبه مورخ 1400/08/03 به مناسبت هفته تربیت بدنی یکدوره مسابقه تنیس روی میز برای همکاران آقا در محل سالن سالوک به صورت تک حذفی برگزار و نفرات ذیل موفق به کسب مقام های اول تا سوم گردیدند.

مقام اول: مصطفی علی آبادی

مقام دوم: علی سجادی

مقام سوم مشترک: نقی کرامتی - امید نباتی