برگزاری اولین جلسه کارگروه ورزش اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی

برگزاری اولین جلسه کارگروه ورزش اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی


/

اولین جلسه کارگروه ورزش اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی در مورخ 1400/6/30 با حضوراعضای محترم کارگروه به ریاست جناب اقای دکتر امید رضا دهقان و جناب آقای دکتر محمد رضا قربانی به عنوان نائب رئیس کارگروه ورزش در سالن ملک الشعرای بهار برگزار گردید که مصوباتی را در برداشت.