افتخار آفرینی دانشگاه بجنورد در المپیاد ورزشی یادواره شهدای ورزشکار

افتخار آفرینی دانشگاه بجنورد در المپیاد ورزشی یادواره شهدای ورزشکار


درنخستین المپیاد ورزشی شهرستان شیروان یادواره شهدای ورزشکار، در بخش مسابقات قویترین مردان آقای احمد ریحانی در وزن ٩۵ کیلوگرم موفق به کسب مقام دوم گردید.