افتتاح زمین ورزشی روباز کفپوش دار

افتتاح زمین ورزشی روباز کفپوش دار


/

پروژه زمین ورزشی روباز کفپوش دار با ابعاد 924 متر مربع با تخصیص اعتبار 330 میلیون تومان از سوی وزارت علوم،  در بهمن ماه 1399 اغاز گردید که تا اردیبهشت ماه 1400 به طول انجامید و سرانجام در مورخ 21 تیرماه 1400  با حضور جمعی از مسئولین دانشگاه افتتاح گردید .