اعزام دانشجویان دختر به سومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های کشور

اعزام دانشجویان دختر به سومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های کشور


 تیم دومیدانی دختران دانشگاه متشکل از خانمها زهرا یوسفی، سیده فاطمه قاسمی، معصومه ابری نائی به سرپرستی خانم معصومه ارغند و مربیگری خانم سیده لیلا دلقندی به سومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های کشور به میزبانی دانشگاه اصفهان در مورخ 1401/5/29 الی 1401/6/2 اعزام شدند که در این دوره از مسابقات خانمها سیده فاطمه قاسمی مقام چهارم، زهرا یوسفی مقام ششم را در ماده 100 متر سرعت کسب نمودند و خانم معصومه ابری نائی در ماده 400 متر مقام ششم را کسب نمود و توانستند در بین 30 بازیکن شرکت کننده از دانشگاههای کشور خوش بدرخشند.

ضمنا تیم بدمینتون دختران دانشگاه متشکل از خانمها عطیه لاچین و مهسان کاملیان به سرپرستی  خانم سیده لیلا دلقندی به سومین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های کشور به میزبانی دانشگاه اصفهان در مورخ 1401/5/2الی 1401/6/6 اعزام شدند.