زمین ورزشی کفپوش دار روباز

زمین ورزشی روباز کفپوش دار در ابعاد 22*42 و متراژ 924 متر مربع در ضلع غربی سالن ورزشی سالوک واقع گردیده که هم اکنون در مرحله اجرای فنس می باشد.