خدمات مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

 

 

در این مرکز از تمامی دانشجویان جدیدالورود تست­های مختلفی همچون تست ارزیابی ترکیب بدنی مثل درصد چربی بدن به همراه ارزیابی ناهنجاری­های اسکلتی و قامتی دانشجویان مورد آزمایش قرار می­گیرد و مهمتر از همه ارئه خدمات مشاوره ورزشی و تندرستی مرتبط با فعالیتهای جسمانی به دانشگاهیانی که به هرعلت نیازمند انجام تمرینات خاص جسمانی و ورزشی در راستای اصلاح ناهنجاری­ها و ضعف­های ناشی از فقر حرکتی می­باشد. تا بدین وسیله موجبات حفظ و ارتقاء سطح تندرستی آنها را فراهم آوریم .

 

در حال حاضر تجهیزات ذیل در این مرکز موجود می­باشد: