اهداف و ماموریتها

 

  * پایش سلامت دانشجویان، کارمندان و اعضای هیات علمی

    * ارائه پروتکل­های تمرینی برای بهبود ناهنجاری­های ساختار قامتی دانشجویان و........