ارتباط با ما

تلفن دانشگاه:05832201000

فکس: 05832410700

کدپستی:9453155111

پست الکترونیک:info@ub.ac.ir

آدرس:بجنورد-کیلومتر 4 جاده اسفراین دانشگاه بجنورد


 

دکتر نادر نخودچی

مدیر تربیت بدنی

1202
سیده لیلا دلقندی

کارشناس مسئول تربیت بدنی

   1204
محمد محمدی بریمانلو کارشناس تربیت بدنی آقایان   

1203